سایت سازبیست تولزکد لوگوهای سه گوشه
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
مــــذهـــبي - فــــرهنـــــگي

پايگاه كتابهاى درسى

راهنمای نصب کلید و باز کردن فایلها   

ابتدایی   

 

سال سوم       
سال چهارم       
سال پنجم       
سال ششم       

راهنمايى   

متوسطه -دروس عمومی   

دوم - سوم     
 
 
 

متوسطه - نظری   

 
 
علوم انسانی    
 
 

دروس مشترک فنی و حرفه ای    

 
 

متوسطه - فنی حرفه ای-خدمات   

 
 
چاپ دستی    
 
 
حسابداری بازرگانی    
 
 
سینما    
 
 
صنایع دستی    
 
 
طراحی دوخت    
 
 
کامپیوتر    
 
 
کودکیاری    
 
 
گرافیک    
 
 
مرمت و آثار فرهنگی    
 
 
مدیریت خانواده    
 
 
موسیقی    
 
 
نقاشی    
 
 
نقشه کشی معماری    
 
 
نمایش    
 
 

متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت   

 
 
الکترونیک ومخابرات دریایی    
 
 
تاسیسات    
 
 
چاپ    
 
 
ساختمان    
 
 
ساخت و تولید

صفحه قبل 1 صفحه بعد