سایت سازبیست تولزکد لوگوهای سه گوشه
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
مــــذهـــبي - فــــرهنـــــگي

» مكان نمازگزار
س370:آیا نشستن و نماز خواندن یا عبور از مكان هایی كه دولت ظالم آنها را غصب می كند ، جایز است؟ ج:در صورت علم ب� ........
 
» قبله
س365:خواهشمندیم به سئوالات زیر پاسخ فرمایید 1-به استناد بعضی از كتابهای فقهی گفته شده كه در روزهای چهارم خر� ........
 
» وقت نماز
س345:دلیل مذهب تشیعه در مورد وقت نمازهای روزانه چیست ؟ همانگونه كه میدانید اهل سنت ، با داخل شدن وقت نماز عش� ........
 
» اهمیت و شرایط نماز
س338: كسی كه عمدا" نماز را ترك كند یا سبك بشمارد ، چه حكمی دارد؟ ج: نمازهای روزانه ای كه در پنج نوبت خوانده می� ........
 
» احكام غسل جنابت
س167: آیا شخص جنب می تواند در صورت تنگی وقت با تیمم و نجاست بدن و لباس نماز بخواند یا این كه باید بعد از تطهیر ........
 
» مس اسما ء و آیات الهی
س147 : مس ضمیرهایی كه به ذات باری تعالی بر می گردند مثل ضمیر جمله (بسمه تعالی) چه حكمی دارد ؟ ج: ضمیر حكم لفظ ج� ........
 
» احكام وضو
س100: به نیت طهارت برای نماز مغرب وضو گرفتم ، آیا برای من وضو مس قرآن كریم و خواندن نماز عشا جایز است؟ ج: بعد ا ........
 
» احكام تخلی
احكام تخلی س89: عشایر به خصوص در ایام كوچ كردن ، آب كافی برای تطهیر در اختیار ندارند ، آیا چوب و سنگریزه برا� ........
 
» احكام آبها
س70: اگر قسمت پایین آب قلیلی كه به طور سرازیر و بدون فشار به پایین می ریزد ، با نجاست برخورد كند، آیا قسمت با� ........
 
 
 


صفحه قبل 1 صفحه بعد